Welkom op de website van Dagelijks Duurzaam Dilemma.

Daily Archives: 4 februari 2017

  • all
  • algemeen
  • gezondheid
  • spullen
  • thuis
  • vermaak
  • vervoer
  • voedsel
…korter douchen of minder rundvlees eten?

Wat nou als je korter doucht in plaats van minder rundvlees eet? Wat is duurzamer? 1 dag rundvlees eten (100 gram) kost even veel water als een maand lang douchen. De CO2-uitstoot van douchen komt doordat koud drinkwater verwarmd wordt tot warm douchewater veelal met gebruik van gas. De grootte van de watervoetafdruk van rundvlees komt voor een groot deel doordat soja wordt gebruikt voor veevoer. Dit wordt waterintensief verbouwt in onder andere gebieden in Zuid-Amerika die kampen met waterschaarste.     De NRC kopte op 16 november 2016 ‘Water besparen? Korter douchen helpt niet’. Volgens het artikel is ons watergebruik in en rond huis 1 procent van onze totale watervoetafdruk. De rest, 99 procent, zit in het water dat elders gebruikt wordt voor het produceren van onze consumptiegoederen. Onze watervoetafdruk ligt voor 95 procent buiten Nederland. En de helft daarvan betreft watergebruik in gebieden die kampen met waterproblemen (1). De impact van douchen In 2013 gebruikte een inwoner van Nederland gemiddeld 51,4 liter water per dag bij het douchen (2). Ons wekelijks douchegebruik zorgt hiermee voor een watergebruik van: 360 l /week Gemiddeld staan we 8,9 minuten onder de douche. Een normale douche gebruikt gemiddeld 8 liter water per minuut en een waterbesparende douche 7,4 liter water. Het douchewater (drinkwater in Nederland) komt uit eigen bodem via grondwater: regen- en rivierwater dat door de bodem naar grotere diepte is gesijpeld (3). Het meeste douchewater wordt gebruikt tussen de 25 en 34 jaar met 91,3 liter per persoon per dag. Voor het opwarmen van water tot douchewater wordt energie gebruikt. Dit gebeurt vooral via combiketel (76%) (4) die veelal  gas gebruiken als energiebron. Het opwarmen van douchewater zorgt zo voor 15,69 gram CO2e-uitstoot per liter (5).  Er zit ook nog energie in de winning van water (drinkwater voor de douche), de waterinfrastructuur (waterleidingen en rioleringen), het transport en het zuiveren van het gebruikte water. Dit zorgt voor 0,34 gram CO2e-uitstoot per liter kraanwater(6). Onze wekelijks douchegebruik zorgt hiermee voor een CO2-uitstoot van: 5,8 kg CO2e* /week (7) * CO2e: CO2equivalent laat andere broeikasgassen uitdrukken in termen van CO2 op basis van hun relatieve global warming potential (GWP). CO2 heeft een GWP van 1, methaan heeft een GWP van ongeveer 25. Stel dat je een extreme doucher bent en elke dag 15 minuten onder de douche staat, maar wel een waterbesparende douche hebt die 6 liter water per minuut gebruikt, dan gebruik je per douchebeurt 90 liter water en per week 630 liter water. Dit komt neer op 9,9 kg CO2e/week en 514 kg CO2e/jaar. De impact van rundvleesconsumptie Gemiddeld at een inwoner van Nederland 14,2 kilogram rundvlees in 2014 (8). Dit komt neer op rond de 275 gram rundvlees per week. Per kilogram rundvlees is 15.000 liter (9) water nodig. Onze wekelijkse rundvleesconsumptie zorgt zo voor een watergebruik van: 4.100 l /week Per kilogram rundvlees wordt 22 kilogram CO2e uitgestoten (10). Per 275 gram rundvlees per week komt dit neer op: 6,05 kg CO2e /week Het houden van koeien voor melk en vlees veroorzaakt CO2 en methaangas uitstoot, verzuring, vermesting en ontbossing. Bij de productie van veevoer wordt veel water en kunstmest gebruikt. Dat komt onder andere doordat deze koeien soja in de vorm van krachtvoer te eten krijgen (11). De watervoetafdruk van rundvlees ligt voor een groot deel in Zuid-Amerika waar de soja verbouwt wordt onder andere in gebieden die kampen met waterschaarste. Zestig procent van het rundvlees in Nederland komt van melkkoeien die ‘uitgemolken’ zijn (12). Een melkkoe wordt 4 tot 6 jaar oud. Ze gaat naar het slachthuis als haar melkproductie flink afneemt. Deze koeien komen vooral uit Nederland. Ook wordt rundvlees vanuit Zuid-Amerika en Europa geïmporteerd en ook levende koeien voor de slacht vanuit Duitsland en België. 1. NRC. ‘Water besparen? Korter douchen helpt niet’. Beschikbaar via: www.nrc.nl/nieuws/2016/11/16/water-besparen-korter-douchen-helpt-niet-5317549-a1532071 (geraadpleegd op 4 februari 2017) 2. Vewin (2014). Watergebruik Thuis 2013. Beschikbaar via: www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Watergebruik_Thuis_2013.pdf (geraadpleegd op 4 februari 2017) 3. MileuCentraal. Drinkwater. Beschikbaar via: www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/drinkwater/ (geraadpleegd op 4 februari 2017) 4. Zie 2 5. Om 1 liter water op te warmen tot douchewater is ongeveer 0,0083 m3 gas nodig: 0,005 m3 direct gasgebruik  (Beschikbaar via: radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?f=51&t=139077&start=40 (geraadpleegd op 4 februari 2017)) en 0,0033 m3 verloren gas -40%- bij de gasproductie (Verborgen Impact (2016), Babette Porcelijn). Het opstoken van gas zorgt per m3 voor 1,89 kg CO2e-uitstoot (Lijst emissiefactoren (2017). Beschikbaar via: co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ (geraadpleegd op 4 februari 2017)). Dit komt neer op 15,69 gram CO2e per liter opgewarmd douchewater.  6. Kassa, Vara. CO2: flessenwater vs kraanwater. Beschikbaar via: kassa.vara.nl/backstage/auteur/unknown/artikel/co2-flessenwater-vs-kraanwater (geraadpleegd op 4 februari 2017) 7.  0,34 gram CO2e-uitstoot (1 liter kraanwater ) + 15,69 gram CO2e-uitstoot (1 liter opgewarmd douchewater) = 16,03 gram CO2e-uitstoot (het opwarmen van 1 liter kraanwater naar douchewater). Per douchebeurt (51,4 liter water) komt dit neer op 824 gram CO2e. Bij 360 liter per week is dit 5.770 g CO2e. 8. Wakker Dier (2015). Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014. Op basis van karkasgewicht (gewicht met been). Beschikbaar via: www.wakkerdier.nl/uploads/media_items/150924-lei-vleesconsumptie.original.pdf (geraadpleegd op 4 februari 2017) 9. IME food waste report - data. Beschikbaar via: docs.google.com/spreadsheets/d/1nzLDn1LbiwVe2TL4y4kiejuUQKpIx4Z3R5GHOguwvmo/edit#gid=0 (geraadpleegd op 4 februari 2017) 10. Groen7 (2012). Kilo vlees gelijk aan 1.600 km in een auto. www.groen7.nl/kilo-vlees-gelijk-aan-1-600-km-in-een-auto/ (geraadpleegd op 4 februari 2017) 11. Milkstory (2012). SOJA EN GRAS: VOER VOOR DISCUSSIE. www.milkstory.nl/artikel/soja-en-gras-voer-voor-discussie 12. Questionmark. Beschikbaar via: www.thequestionmark.org/products/493-rundvlees-reepjes/facts/general (geraadpleegd op 4 februari 2017) Save Save